Normal anatomiya kafedrasinin tariyxi haqqinda magliwmat. Kafedra birinshi marte Nokis mamleket universiteti meditsina fakultetinin quraminda 1990-1991 oqiw jilinin sentyabr ayinan baslap sholkemlestirildi. Bul waqitlari meditsina fakultetinde (fakultet dekani biologiya pani kondedati dotsent Qarabekov) tek gana bir kafedra adam anatomiyasi kafedrasi boldi.qalgan panler sol kafedra quramina kiritildi. Kafedraga meditsina pani kondedati Sh.N.Masharipov basliq bolip tayinlandi.
Ziyrek talabalar Ziyrek talabalar
Ruwxi'yli'q ha'm ag'arti'wshi'li'q isleri Ruwxi'yli'q ha'm ag'arti'wshi'li'q isleri
Sabaq processi Sabaq processi
Kafedra ko'rinisi Kafedra ko'rinisi
Ja'miyetlik jumi'slari' Ja'miyetlik jumi'slari'

  Kafedra tariyxi'

  • 30-07-2015, 23:31
  • |
  • Ko'rildi:631
Normal anatomiya ham biofizika kafedrasinin tariyxi

   Normal anatomiya ham biofizika kafedrasinin tariyxi haqqinda magliwmat. Kafedra birinshi marte Nokis mamleket  universiteti meditsina  fakultetinin quraminda  1990-1991 oqiw jilinin sentyabr ayinan baslap sholkemlestirildi. Bul waqitlari meditsina fakultetinde (fakultet dekani biologiya pani kondedati dotsent Qarabekov) tek gana bir kafedra adam anatomiyasi kafedrasi boldi.qalgan panler sol kafedra quramina kiritildi. Kafedraga meditsina pani  kondedati Sh.N.Masharipov basliq bolip tayinlandi. 
   1991-jildin 1- sentyabrinan baslap Nokis mamleketlik  universitetinin meditsina  fekulteti skaldinda  Tosh.P.T.I. din Qaraqalpaqstan filialinin ashiliwina baylanisli kafedra qayta tiklendi. Kafedra normal anatomiya, normal fiziologiya, biofizika, dene tarbiya dep ataldi. Kafedrani ToshPMI dotsent m.i.k. A.G.Ahmedov 1993-jilga shekem basqardi. Kafedra oqitiwshilari bolip normal anatomiya paninen m.i.k Masharipov Sh. Asistentlar Donyarov T. Allaniyazov B. Jaksimuratova A. Matkarimova A. dene tarbiya pani boyinsha Boymuhonov A. ham Almuratov M. oqitiwshi bolip is jurittiler.
Kafedranin quraminda  1993-jildan baslap OXTA pani qosildi. Bul pan boyinsha  asistentlar Jumamuratov E. ham Allaniyazov B. sabaq berdi. 1994-jili kafedra normal anatomiya OXTA dene tarbiyasi dep ataldi. Kafedrani 1993-1995 jillar araliginda m.i.k. dotsent Masharipov Sh. Basqardi. Sol waqitlari asistent Doniyarov T Qurbanazarov M yazov B Jumamuratov E Jahsimuratova A Qosimbetova A Boymuhanov A Almuratov M is jurittiler.   
1995-oqiw jilinda  kafedraga patologik anatomiya sud-med ekspertizasi panleri qosiliwi sebepli kafedra normal anatomiya patologik anatomiya sud-med ekspertizasi dep ataldi. Kafedraga m.i.k. dotsent Jumanazarov N basqardi. Kafedraga patologik anatomiya pani boyinsha Qudayarov Q Daliyeva M Mingjasarova T sud-med ekspertiza paninen Abduramanov J Qurbaniyazov R normal anatomiya paninen Utembetova Z Jumanazarov N Daniyarov T OXTA pani boyinsha  Allaniyazov B m.i.k. K. Tatlimuratov sabaq otti.Kafedra basligi dotsent N.A. Jumanazarovtin doktaraturaga ketiwi munasebeti menen  1997-jildin 4-aprelinen baslap  kafedra basligi bolip m.i.k. K.T. Tatlimuratov tayinlandi. 
1998-jili Tosh PMI Nokis filialinin duziliwine baylanisli aldingi kafedralar qaytadan korilip shigildi. Kafedra quramina normal fiziologiya ham gistologiya panleri qosilip morfologiya kafedrasi bolip qayta duzildi. Kafedra biologiya pani kondidati dotsent X.A. Ajimuratov gistologiyadan m.i.k. K.T.Tatlimuratov OXTA dan b.i.k. dotsent U.N.Kaniyazov normal fiziologiyadan normal anatomiya paninen ulken oqitiwshi T.Danyarov asistent Utimbetov Z Jumanazarova A Atashova R Artiqova Q gistologiya paninen Boltayeva A Nuraddinova G Holmuratova B normal fiziologiya paninen asistent Xojabekova L Abdullayev A OXTA paninen asistent Allaniyazov B sabaq otti. 
   Kafedralar haqqinda nizamga say ToshPMI Nokis filiali kafedralarinda oqiw protsessi jana oqiw rejesine tiykarlanip sholkemlestiriw maqsetinde eski morfologiya kafedrasinin quraminda patologik anatomiya, seksion kurs, sud-tibbiy ekspertizasi panlerinin qosiliwina tiykarlanip 30-yanvar 1999-jil ilimiy kenes qarari menen  kafedra ati "Normal anatomiya ham gistologiya qilip belgilendi. Kafedra basligi lawazimina  b.i.k dosent X.A.Ajimuratov tayinlandi. Kafedrada normal anatomiya pani boyinsha  Qosimbetova.A Artikova.K Atashova.R Amangeldieva.A OXTA pani boyinsha ass Allaniyazov.B Adilova.D Ubbiniyazov.J patologiya paninen ass Sultanov.M Sametullaeva.S gistologiya paninen dos Ajimuratov.X oqitiwshilarinan Ajeniyazova.G Nuradinova.G seksion kurstan Hakimov.D sud meditsina  ekspertizasi paninen Abdiramanov.J sabaq berdi. 

Kafedrada 1999-2001 jillar dawaminda tomendegi temalar boyinsha  initsiativik temada izlenisler bardi. 
1.Jumanazarov.N "Diagnostika patogenez I oshibki v onkologii
2.Daniyarov.T "Morfologiya stenok krupnix arterii v usloviyax priaraliya
3.Allaniyazov.B "N. Vozdeystvie vneshnix faktorov na magistralnie sosudi v zone pri Araliya(1998-2002)
4.Qosimbetova.A "Antropometricheskie issledovaniya v regione priaraliya(1999-2003)
5.Sultanov.M "Diagnostika patogenez tsirroza pecheni v usloviyax priaraliya (1999-2004)
6.Ajimuratov.X.A "Gistologicheskaya xarakteristika krevotvornix elementov kostnogo Nuradinova.G "Mozga selezenki perefericheskiy krovi u timektom mirovanix jivotnix v usloviyax alimentarnoy anemii (1998-2002) Kafedrada m.i.k dos Masharipov Sh "Izmeneniya mikro sosudov pecheni na fone eksperimentalnogo tserroza " degen temada kandidatlik dissertatsiya jaqlagan dos.Ajimuratov.X 1970-jili "Populyatsionnaya ekologiya I morfofiziologicheskaya osobennosti lisux delti amudarii degen temada kandidatlik dissertatsiya jaqlagan dos.Tatlimuratov.T "Bronxologicheskie I xirurgicheskie issledovaniya bolnix XNP degen temada kandidatlik dissertatsiya jaqlagan dos Jumanazarov.N "diagnostika patogenez I oshibki v onkologii degen temada doktorlok dissertatsiya jaqlamaqta. 2000-2001 oqiw jilinda  kafedra  birneshe jas kadrlar menen toltirildi . Olardan  normal anatomiya pani boyinsha ass Jaqsimuratov Polvanov.M sud meditsina  ekspertizasi boyinsha ass Madreymov.A Patologik anatomiya pani boyinsha Shannazarov.B Sariova.J OXTA pani boyinsha  ass Qalbaeva.N sabaq berdi.
2013-jili kafedra ati Normal anatomiya ham biofizika dep at berildi. Kafedra quraminda hazirgi waqitta 8 professor- oqitiwshi sabaq beredi. 
1. Narimbetov.B.J.
2. Paxratdinov A.A
3. Qosimbetova A.B
4. Nyetullaeva R.J
5. Oringaliyeva N.D
6. Tolegenov.K.J
7. Asanov.D.J
8. Ametov.R.A
Kafedra Normal anatomiya, Biofizika ham Meditsina  texnika panlerinen quralgan.
2017-2018 oqiw jilinan baslap kafedra Normal anatomiya dep qayta ataldi. Kafedrani x.i.k -A.A.Paxratdinov basqarip kelmekte. Kafedrada  hazirgi waqitta to'mendegi professor- oqitiwshilar sabaq beredi. 
1. Paxratdinov A.A
2. Narimbetov B.J
3. Qosimbetova A.B
4. Nyetullaeva R.J
5. Oringaliyeva N.D
6. Ametov.R.A
7. Reymbergenova S.T
8. Qurbaniyazov A.E
9. Qulimbetova S.A
10.To'reniyazova M
11.Almuratov M
12.Genjemuratov B
13.Begjanova G
14. Bekniyazov A
15. Saparov T
2019-2020 oqiw jilinan baslap kafedra Normal anatomiya dep  ataldi. Kafedrani x.i.k -A.A.Paxratdinov basqarip kelmekte. Kafedrada  hazirgi waqitta to'mendegi professor- oqitiwshilar sabaq beredi. 
1. Paxratdinov A.A
2. Narimbetov B.J
3. Qosimbetova A.B
4. Niyetullaeva R.J
5. Oringaliyeva N.D
6. Reymbergenova S.T
7. Qurbaniyazov A.E
8. Almuratov M
9.Genjemuratov B
10.Ismailov B
11.Bekniyazov A
12.Eshmuratova A
13. Ibraimov Q
14. Turmanova G
15. Aytbaeva D
16. Allaniyazov B
17. Ubbiniyazov J
2020-2021 oqiw jilinan baslap kafedra Normal anatomiya dep  ataldi. Kafedrani x.i.k -A.A.Paxratdinov basqarip kelmekte. Kafedrada  hazirgi waqitta to'mendegi professor- oqitiwshilar sabaq beredi. 
1. Paxratdinov A.A
2. Narimbetov B.J
3. Reymbergenova S.T
4. Qurbaniyazov A.E
5. Almuratov M
6.Genjemuratov B
7.Eshmuratova A
8.Ibraimov Q
9. Turmanova G